Tarkan Karaçay

Yapay Zekâ Uzmanı

Veri Bilimci

Tarkan Karaçay

Yapay Zekâ Uzmanı

Veri Bilimci

Yapı Mühendisliğinde Yapay Zekâ: Geçmişten Günümüze Türkçe Çalışmalar

İnşaat mühendisliğinde yapı, mekanik, malzeme ve deprem alanlarında yazılmış 138 tane Türkçe yapay zekâ çalışmasını incelediğimiz bir yayın. Yayın, incelenen çalışmalar hakkında özet bilgiler ve değerlendirmeler içermektedir. Aynı zamanda sayısal çıkarımlar sunmaktadır.