Tarkan Karaçay

Yapay Zekâ Uzmanı

Veri Bilimci

Tarkan Karaçay

Yapay Zekâ Uzmanı

Veri Bilimci

İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarımın Tarihsel Gelişimi

İnşaat mühendisliğinde tasarım tarihsel olarak 3 ana bölüme ayrılabilir. Bunlar geleneksel tasarım, bilgisayar destekli tasarım ve otomatik tasarımdır. Yazarlığını ve editörüğünü yaptığım bu yayında 2. evre olan inşaat mühendisliğinde bilgisayar destekli tasarımı ve tarihini inceledik. Yayın; bilgisayar destekli ilk çalışma inşaat mühendisliğinin hangi alanında yapılmıştır, toplamda tarihi sayılabilecek kaç çalışma vardır, bu çalışmalar hangi konularda yapılmıştır gibi sorulara cevap vermektedir.