Tarkan Karaçay

Yapay Zekâ Uzmanı

Veri Bilimci

Tarkan Karaçay

Yapay Zekâ Uzmanı

Veri Bilimci

Veri Madenciliği ile Betonarme Konut Binalarında Deprem Kuvveti Analizi

Bu çalışma perdesiz betonarme konut binalarına etkiyen yatay tasarım deprem yükünün veri madenciliği yöntemleri ile analiz edilmesi ve makine öğrenmesi yöntemleri ile tahminlenmesi konusundadır. Elde edilen sonuçlar perdesiz betonarme binalara etkiyen deprem kuvvetinin makine öğrenmesi yöntemleri ile başarılı tahmini için kısa periyot harita spektral ivme katsayısının (SS) ve bina toplam yüksekliğinin (HN) gerekmediğini ortaya koymuştur.